Waterland Accountants Adviseurs

Ondernemer

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld

Sinds 1 oktober jl. is het derde steunpakket van start gegaan om de gevolgen
van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft
de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Voor de maanden oktober 2020
tot en met maart 2021 kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen
zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte
vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als u meer dan € 46.520
aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo
en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, u niet in aanmerking zou komen
voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte
vermogenstoets nog niet in te voeren, maar uit te stellen tot 1 april 2021.

Overgang naar reguliere vangnet ondernemers
Met de invoering van de vermogenstoets wordt vanaf 1 april 2021 een stap
gezet richting de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandig ondernemers.
Deze regeling is vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004 (Bbz). Het Bbz biedt een vangnet voor ondernemers die hun bedrijf
willen voortzetten en voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Ondernemer

TVL verlengd

U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van maximaal € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar maximaal € 90.000 per bedrijf per drie maanden. In de komende negen maanden wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat u tijd en ruimte krijgt om u aan te passen. Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat u alleen voor de TVL in aanmerking komt als u een omzetverlies hebt van meer dan 30%. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt maximaal 50%.

Aanvragen
De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunt u TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dient u in via de RVO met eHerkenning of uw DigiD.