Actualiteiten

Actualiteiten

  • yfhqxwfr-winststijging-2 Goed jaar voor uw eenmanszaak? 15 september, 2017 Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen om de  belastingdruk te verlagen. Zo kunt u terug naar 1 januari 2017 een man-vrouwfirma aangaan of de zaak in BV-vorm voortzetten. Daarvoor is wel snel actie nodig: op lees verder
  • heusxcf5-manager Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk 15 september, 2017 Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De voorzitter is op verzoek van de directeur tijdelijk in functie. Feitelijk laat hij het reilen en zeilen van de stichting over aan de directeur. De stichting ontvangt voor ruim € 110.000 naheffingsaanslagen lees verder
  • vajsb9jg-bespreking-buiten Minimumloon voor opdrachtnemers 15 september, 2017 Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Werk onder een overeenkomst van opdracht dient per 1 januari 2018 ten minste het wettelijk minimumloon op te lees verder
  • 7ruvoinv-rieten-manden Ook bij stukloon in 2018 minimumloon 15 september, 2017 Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Hoe rekent u stukloon om naar uurloon?U moet het aantal uren registreren dat uw werknemers aan lees verder
  • y5h0qbz9-kvk-1200 Gratis inzage met KvK-App 1 september, 2017 Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de inzages in het Handelsregister kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Dat verlaagt de drempel om te checken of een onderneming daadwerkelijk lees verder
  • jr5zebd7-privacy-2 Ook u verwerkt persoonsgegevens 1 september, 2017 MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens geldt per 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet (AVG). Die vraagt een flinke voorbereiding. U krijgt namelijk meer verplichtingen. Bovendien moet u kunnen aantonen dat u aan de wet voldoet. lees verder
  • rveoxdts-akte-tekenen Hoezo goodwill? 1 september, 2017 Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein, jachthaven en bedrijfswoning. In de akte van levering bij de notaris wordt de koopsom gesplitst in € 807.000 voor onroerende zaken, € 50.000 voor roerende zaken en € 543.000 voor goodwill. Goodwill kan lees verder
  • 4tikmnhs-bus-ov Parttimer rouleert mee 1 september, 2017 Medewerkers van een bedrijf kunnen meestal aangeven op welke dagen en tijden ze het liefst werken. Met die voorkeuren stelt het bedrijf een zo vriendelijk mogelijk werkrooster op. Het is soms lastig om ook rekening te houden met de voorkeur van parttimers. Een werkgever, een lees verder
  • zukeudli-spaarvarkens-file Opstopping aanvragen fonds voor gemene rekening 18 augustus, 2017 Het open fonds voor gemene rekening is gezien de lage rentestand zeer populair bij vermogende particulieren. Ze verplaatsen zo spaargeld van Box 3, waar het tegen een veel te hoog fictief rendement belast wordt, naar Box 2. Het fonds betaalt zelf wel belasting, niet over lees verder
  • tuayq0ef-huis-rekenmachine Aftrekbaar verlies op eigen woning 18 augustus, 2017 Een ondernemer koopt een perceel met boerderij. Hij laat de boerderij slopen en op het perceel een woonhuis bouwen. De totale kosten bedragen ruim € 1.000.000. In de woning zijn twee ruimtes die hij voor de onderneming gaat gebruiken. Ze beslaan 22% van het totale lees verder