Verlenging TVL-regeling

Kenmerken en voorwaarden

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden ook voor het eerste kwartaal van 2021:
• de maximale tegemoetkoming bedraagt € 90.000
per kwartaal en de minimale € 750;

• de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-
ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle
sectoren;

• de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald
door het omzetverlies en varieert tussen de 50%
(bij minimaal 30% omzetverlies) en 70% (bij
100% omzetverlies);

• de onderneming moet op 15 maart 2020 in het
handelsregister zijn ingeschreven;

• het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;

• de onderneming heeft ten minste € 3.000 aan
vaste lasten (dus niet de variabele lasten) per
kwartaal volgens het percentage vaste lasten
dat bij de SBI-code behoort (de werkelijke
vaste lasten zijn dus niet relevant);

• de onderneming mag op 31 december 2019 niet al
in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;

• de aanvraag wordt per kwartaal ingediend.

Vestiging in Nederland

Je onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in ieder geval één op een ander adres dan je privéwoning of je onderneming is fysiek afgescheiden van je privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet als je een ambulante of horecaonderneming hebt. Heb je een horecaonderneming, dan is het voldoende dat je ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom hebt.

Belangrijk verschil

Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019.

Was je op 1 januari 2019 nog niet gestart met jouw onderneming, dan kan je terugvallen op een andere referentieperiode. Dit is het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de maand waarin je de ondernemingsactiviteiten startte. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kan je aanvragen van 15 februari tot en met 30 april 2021, vóór 17:00u met een formulier op RVO.nl.
Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als je de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan jou worden uitgekeerd.

Aangekondigde uitbreiding

Op 21 januari jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat de verlengde TVL-regeling wordt uitgebreid, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Zo wordt het maximale percentage van de tegemoetkoming 85% (nu: 70%) en wordt de maximale tegemoetkoming € 330.000 (nu: € 90.000).

De minimale tegemoetkoming gaat naar € 1.500 (nu: € 750) en het drempelbedrag aan vaste lasten wordt verlaagd naar
€ 1.500 (nu: € 3.000). Ook is er een aparte regeling aangekondigd voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart.

Al deze wijzigingen moeten eerst nog worden geformaliseerd, voordat dat deze ook kunnen worden toegepast. De TVL wordt daarom nu nog vastgesteld op grond van de huidige voorwaarden.

Speciale opslagen

Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.

De HVA-opslag geldt alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en komt niet meer terug in het eerste kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD gelden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het eerste kwartaal van 2021. Valt jouw onderneming in een van deze branches en wil je weten of je voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Het kabinet heeft overigens op 21 januari jl. aangekondigd dat er ook extra opslagen komen voor de reissector en voor land- en tuinbouwbedrijven.

Meer weten?

We hebben hiervoor de belangrijkste zaken over de verlengde TVL-regeling voor je op een rij gezet. Wil je er meer over weten of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.

Navigatie