Update verruimde TVL-regeling Q1

Kenmerken en voorwaarden

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden ook voor het eerste kwartaal van 2021, maar er zijn ook een paar wijzigingen:

  • de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren;
  • de hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%;
  • de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;
  • het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;
  • de onderneming heeft ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort (jouw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);
  • de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;
  • de aanvraag wordt per kwartaal ingediend;
  • de maximale subsidie is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. De minimale subsidie is € 1.500 per kwartaal.

Vestiging in Nederland

Je onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in elk geval één op een ander adres dan je privéwoning of je onderneming is fysiek afgescheiden van je privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang.
Deze eisen gelden overigens niet als je een ambulante of horecaonderneming hebt. Heb je een horecaonderneming, dan is het voldoende dat je ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom hebt.

Belangrijk verschil

Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019.

Was je op 1 januari 2019 nog niet gestart met je onderneming, dan kun je mogelijk terugvallen op een andere referentieperiode. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kun je aanvragen van 15 februari tot en met 18 mei 2021,
vóór 17:00 uur met een formulier op RVO.nl.

Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als je de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan je worden uitgekeerd.

Speciale opslagen

Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.

De HVA-opslag gold alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en is niet meer teruggekomen in het eerste kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD golden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het eerste kwartaal van 2021. Valt jouw onderneming in een van deze branches en wil je weten of je voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

e-Herkenningsmiddel.

Voor het aanvragen van de TVL is een e-Herkenningsmiddel nodig. Heb je deze al aangevraagd? Zo nee, begin hier dan direct mee. Vraag een e-Herkenning aan via www.eherkenning.nl.

Je kunt ons machtigen om de aanvraag voor je te doen. Dit kan via een ketenmachtiging. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan snel contact met ons op.

Let op: Het aanvragen van e-Herkenning en eventueel een ketenmachtiging kan een aantal weken in beslag nemen.

Meer weten?

We hebben de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor je uiteengezet. Wil je meer weten of heb je hulp bij de aanvraag? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.

Navigatie