TVL Update

Je kunt als ondernemer of zzp’er ook over het vierde kwartaal van 2021 (Q4) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat je beter in staat bent om jouw vaste lasten te blijven betalen. In deze brief vertellen wij je er graag meer over.

Kenmerken en voorwaarden

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het derde kwartaal van 2021 gelden ook voor het vierde kwartaal van 2021. Als je 100% omzetverlies hebt, ontvang je 100% van je vaste lasten als tegemoetkoming. Het gaat hierbij niet om de werkelijke vaste lasten, maar om een vast percentage vaste lasten dat afhankelijk is van de SBI-code van jouw hoofdactiviteit, zoals die bij de Kamer van Koophandel (KvK) is geregistreerd. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is

€ 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).

Voorwaarden

  • Jouw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij KvK. Is jouw bedrijf na 15 maart 2020 maar uiterlijk op 30 juni 2020 ingeschreven? In dat geval is 30 juni 2020 de peildatum.
  • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het vierdekwartaal van 2021 vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 óf het eerste kwartaal van 2020. Je kiest zelf welke referentieperiode voor jou het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
  • Je stuurt kopieën van de aangiften omzetbelasting mee. Heb je die niet, stuur dan een ander bewijs mee waaruit blijkt wat je aan omzetbelasting in de referentieperiode hebt betaald.
  • Jouw vaste lasten, berekend door het vaste percentage vaste lasten te vermenigvuldigen met de omzet in de referentieperiode, zijn minimaal € 1.500 per kwartaal.
  • Is je bedrijf tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het handelsregister en vraag je € 25.000 of meer subsidie aan? Dan moet je bij de aanvraag een zogenoemde derdenverklaring overleggen.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger moet je bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.
  • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1,8 miljoen naar
    € 2,3 miljoen. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. (Voor bedrijven in de visserij gaat het maximale bedrag van € 270.000 naar € 345.000 in TVL Q4 2021. Voor bedrijven in land- en tuinbouw gaat het maximum van € 225.000 naar € 290.000.)

Vestiging in Nederland

Jouw onderneming moet minimaal een vestiging in Nederland hebben, met een ander adres dan jouw privéadres of een vestiging die fysiek afgescheiden is van jouw privéwoning en voorzien is van een eigen op- of toegang. In het laatste geval moet je een verklaring meezenden zoals een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst. Je mag ook een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 meesturen, waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Andere bewijsstukken zijn ook mogelijk.

Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals voor goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.

Afwijkende referentieperiode

Is jouw onderneming na 30 september 2019 voor de eerste maal ingeschreven in het handelsregister? Dan kan je kiezen tussen twee referentieperioden: de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020 of de omzet in het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de maand van de inschrijving in het handelsregister.

Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het vierde kwartaal van 2021 kunt u aanvragen van 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022, 17.00 uur via RVO.nl. Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als je de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan je worden uitgekeerd.

Let op!

Het kabinet op 21 december 2021 besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Als je een omzetverlies tussen de 20% en 30% hebt, ontvang je pas een goedkeuring van RVO als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.

Meer weten?

We hebben bovenstaand de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor je uiteengezet. Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij jouw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Navigatie