Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Wanneer kom je in aanmerking voor de TEK?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de TEK:

– Jouw mkb-onderneming* is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten. Omzet en energiekosten van verbonden bedrijven (bijvoorbeeld een fiscale eenheid) worden bij elkaar geteld.

– Jouw bedrijf staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

– Jouw onderneming heeft een zakelijk energiecontract voor gas en/of elektriciteit.

– De leveringstarieven voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 zijn hoger dan de drempelprijs van de regeling. Voor elektriciteit is de drempelprijs € 0,35 per kWh en voor gas is dit € 1,19 per m3.

*) Je hebt een mkb-bedrijf als:
– jouw bedrijf minder dan 250 werknemers heeft; én
– een jaaromzet heeft van hoogstens € 50 miljoen; én/óf
– een jaarbalans heeft kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.

Let op: ook stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor de TEK-regeling.

Hoe hoog is de TEK?

De tegemoetkoming bestaat uit energiekosten boven het drempelbedrag. Voor elektriciteit ontvang je maximaal € 0,65 per kWh en voor gas maximaal € 2,00 per m3. Jouw onderneming kan nooit meer dan € 160.000 ontvangen. Ook niet als je meer locaties hebt of heel veel extra energiekosten.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent met modelprijzen de tegemoetkoming waar je recht op hebt. Achteraf hoef je niet zelf aan te tonen wat jouw gefactureerde energieprijs was in de subsidieperiode.
Na de aanvraag ontvang je een voorschot van 35%. In het voorjaar van 2024 berekent de RVO jouw uiteindelijke tegemoetkoming op basis van de gemiddelde gas en elektriciteitsprijzen over de periode november 2022 tot en met december 2023. De totale tegemoetkoming waar je recht op hebt, wordt dan vastgesteld en het restant uitgekeerd. Als de energieprijzen verder dalen, kan het ook zijn dat je dan (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Aanvragen

Het TEK-aanvraagloket is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Je kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de periode van 1 november 2022 tot en met
31 december 2023. Een aanvraag dien je in met eHerkenning niveau eH3. Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak? In dat geval kun je de aanvraag ook doen met je DigiD.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de TEK-regeling of wil je hulp bij het aanvragen van de TEK. Bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.

Navigatie