Nieuwe BTW-regels voor e-commerce

Je krijgt met de nieuwe btw-regels te maken als je producten verkoopt via het internet aan consumenten of niet-ondernemers (klanten zonder btw-identificatienummer) in een ander EU-land. Dit zijn niet alleen webshopverkopen maar alle grensoverschrijdende verkopen van goederen aan deze klanten, waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper van de ene naar het andere EU-land worden vervoerd, de zogenoemde afstandsverkopen. De goederen kunnen zowel van binnen als van buiten de EU afkomstig zijn.

De nieuwe regels gelden ook voor de elektronische diensten die je via het internet verricht aan genoemde afnemers in andere EU-lidstaten, zoals software, muziek, e.d. Deze diensten worden nu al belast in het bestemmingsland. Vanaf 1 juli 2021 worden zowel de genoemde leveringen als diensten belast in het bestemmingsland naar het daar geldende btw-tarief.

Uitzondering

Ben je alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd en is je totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) minder dan € 10.000, dan blijf je voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (het land waar vandaan de goederen worden verzonden). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij de drempel ook € 10.000 is voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€ 5.000). De bestaande afstandsverkopendrempels (in de meeste EU-landen € 35.000) vervallen per 1 juli 2021. Heb je op 1 juli a.s. de bestaande afstandsverkopendrempels nog niet overschreden, dan begin je vanaf 1 juli 2021 te tellen, totdat je met jouw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000-grens overschrijdt. Vanaf dat moment ben je btw verschuldigd in het bestemmingsland. Zo staat het althans op de website van de Belastingdienst. Maar volgens de wettelijke regeling zijn je afstandsverkopen en diensten direct vanaf 1 juli 2021 al belast in het andere EU-land als in 2020 al de drempel van € 10.000 was overschreden. Je moet je dan daar registreren en btw-aangifte doen en betalen. Maar je kunt ook kiezen voor het nieuwe éénloketsysteem: de One Stop Shop-regeling (OSS-regeling).

Het éénloketsysteem: OSS-regeling

Je moet je in beginsel registreren en btw-aangifte doen in elk EU-land waar je goederen levert of diensten verricht aan consumenten (niet ondernemers). Je kunt dit voorkomen door je aan te melden voor de OSS-regeling in het land waar je gevestigd bent. Dit kan al sinds 1 april 2021. Dit systeem vervangt de huidige MOSS-regeling, die tot 1 juli 2021 alleen wordt gebruikt voor digitale diensten. Je voldoet dan de buitenlandse btw over de afstandsverkopen en diensten in andere EU-landen aan de Nederlandse Belastingdienst. Registratie en btw-aangifte doen in andere EU-landen is dan niet nodig. Als je vanaf 1 juli 2021 direct gebruik wilt maken van de OSS-regeling, dan moet je je vóór 1 juli a.s. hiervoor hebben aangemeld.

Er komt per 1 juli 2021 ook een éénloketsysteem voor afstandsverkopen van buiten naar binnen de EU met een maximale waarde van € 150: de Invoerregeling One Stop Shop-regeling (iOSS-regeling). Het voert te ver om hier nu op in te gaan. Wil je hierover meer weten, bel of mail ons dan.

De OSS biedt geen oplossing voor alle situaties

Zo op het eerste gezicht lijkt de nieuwe OSS-regeling voor veel ondernemers een uitkomst en een makkelijke oplossing. Maar, schijn bedriegt! Voor veel ondernemers zal de nieuwe regeling tot extra moeilijkheden/uitdagingen leiden, omdat de OSS lang niet alle situaties dekt. Ook is het van belang bij de keuze voor de OSS, om het verleden goed te hebben geregeld. Een buitenlandse belastingdienst kan daar immers vragen over gaan stellen.

Zonder een goede inventarisatie en afweging vooraf, zal een keuze voor de OSS, achteraf nog wel eens tot onverwachte en ongewenste verrassingen kunnen leiden, waarbij de kosten hoger zijn dan voorheen. Kortom, welke keuze je ook maakt, een goed doordachte afweging op basis van feiten en omstandigheden, waarbij je zowel het verleden, heden en de toekomst meeweegt, is heel erg nodig.

Bereid je voor

Om je op de nieuwe btw-regels voor te bereiden doe je er verstandig aan om eerst jouw goederenstromen per EU-land in kaart te brengen en ook wie daarbij betrokken zijn. Betrek daarbij ook hoe je dit in de toekomst wilt doen. Zo kan je bepalen of de OSS-regeling (of iOSS-regeling) voor jou een optie is. Heb je alles in kaart, dan kan je ook je administratie, website en facturen aanpassen.

Meer weten?

Heb je meer informatie nodig of heb je hulp nodig bij het inventariseren van jouw goederenstromen of bij de afweging wel of niet te registreren voor de (i)OSS-regeling? Bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.

Navigatie