Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Volgens persberichten komen verkopers van tweedehands spullen die jaarlijks (meer dan) dertig items of voor (meer dan) € 2000 verkopen via websites zoals Vinted, Marktplaats of Bol in beeld bij de Belastingdienst. Moet de overheid barrières voor verkoop van tweedehands spullen niet juist wegnemen om de circulaire economie te stimuleren? Het kabinet heeft hierover Kamervragen beantwoord. We geven een samenvatting.

Europese Richtlijn
De verkoopplatforms als Vinted, Marktplaats of Bol moeten volgens een Europese Richtlijn (DAC 7) persoonsgegevens van verkopers verzamelen, vastleggen en rapporteren. Hiervan zijn uitgezonderd verkopers van goederen die slechts incidenteel actief zijn op deze platforms. Van een incidentele (uitgesloten) verkoper is sprake als de verkoper in een kalenderjaar minder dan 30 transacties heeft verricht en hij niet meer dan € 2.000 met de in dat jaar verrichte transacties heeft verdiend (hierna: de drempel).

De richtlijn roept geen nieuwe fiscale verplichtingen voor verkopers in het leven. De richtlijn staat helemaal los van de beoordeling van de fiscale positie van de verkoper voor de inkomstenbelasting. De richtlijn brengt evenmin nieuwe verplichtingen met zich mee voor de omzetbelasting. De richtlijn heeft dus niet tot gevolg dat een verkoper meer belasting moet betalen.

Met de informatie die de Belastingdienst op grond van de richtlijn ontvangt, kan de inspecteur de juistheid en volledigheid van de door de verkoper ingediende aangiften beter controleren. Dit bevordert een juiste belastingheffing en daarmee de belastingmoraal. Dat is ook de doelstelling van de richtlijn. De eerste gegevens uit de verplichte rapportages komen in februari 2024 binnen bij de Belastingdienst.

Fiscale positie verkopers
Onduidelijkheid rondom de fiscale positie moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor de inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst onder meer de online OndernemersCheck beschikbaar gesteld. Met behulp van deze check en andere informatie die de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl aanbiedt, kan een belastingplichtige beoordelen of hij waarschijnlijk wel of niet ondernemer voor de inkomstenbelasting is.

Hobby of handel?
Of inkomstenbelasting moet worden betaald over de verkopen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Als de activiteiten alleen hobbymatig of in de privésfeer plaatsvinden, en er zijn redelijkerwijs geen voordelen te verwachten, is er geen sprake van een bron van inkomen, zoals winst uit onderneming. Op deze wijze wordt voor de inkomstenbelasting het onderscheid gemaakt tussen hobby’s en belaste activiteiten. Als er geen sprake is van een bron van inkomen, is geen inkomstenbelasting verschuldigd. Voor de btw leiden incidentele verkopen niet tot ondernemerschap, maar bij regelmatige verkoopactiviteiten komt het ondernemerschap voor de btw in beeld ongeacht of winst wordt gemaakt. Overigens kan daarop mogelijk een vrijstelling voor de btw, de Kleineondernemersregeling (KOR), worden toegepast. Een activiteit die voor de inkomstenbelasting ‘hobby’ is, kan dus voor de btw ondernemerschap zijn.

Let op: De drempel (minder dan 30 items of maximaal € 2.000 omzet) staat helemaal los van de vraag of een verkoper een bron van inkomen heeft dan wel voor de btw ondernemer is. Overschrijding van de drempel betekent dat platforms de in de richtlijn vermelde persoonsgegevens dienen te verzamelen, vastleggen en rapporteren.

Deel dit bericht