Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

We geven een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de onbelaste kilometervergoeding, de invoering van twee tarieven in box 2, de verlaging van de maximale lening van de DGA bij de eigen BV, de verlaging van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling,  en de verhoging van het tarief in box 3.

Belastingvrije kilometervergoeding € 0,23 per kilometer
Deze regeling geldt voor iedereen die in 2024 reiskostenvergoeding ontvangt, bijvoorbeeld van de werkgever. De hogere kilometervergoeding geldt ook bij reiskosten voor ziekenbezoek, weekend- of vakantie-uitgaven gehandicapten en de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind combineren. Gescheiden ouders kunnen allebei in aanmerking komen voor de IACK als zij de zorg voor hun kind gedurende het kalenderjaar gelijk hebben verdeeld. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2024 het kind minstens 156 dagen van het kalenderjaar (3 dagen per week) in elk van beide huishoudens verblijft. Dit geldt voor iedereen die co-ouder is en die ook aan de overige voorwaarden voor de IACK voldoet.

Giften in natura aan ANBI’s
Onder voorwaarden zijn giften in natura aan ANBI’s aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat giften in natura van meer dan € 10.000 per kalenderjaar alleen aftrekbaar zijn als daarvan een onafhankelijke waardebepaling heeft plaatsgevonden. Dit kan gedaan worden door een erkend taxateur, maar een recente aankoopfactuur voldoet in sommige gevallen ook. U kunt deze gift dan aftrekken in uw aangifte. Als de Belastingdienst daar om vraagt, moet u het taxatierapport of de factuur kunnen tonen. Voor fiscaal partners is deze grens voor giften in natura € 20.000.

Twee tarieven in box 2
Box 2 heeft vanaf 1 januari 2024 2 schijven. De 1e schijf belast de 1e € 67.000 van het inkomen uit aanmerkelijk belang tegen een tarief van 24,5%. Is het inkomen hoger dan € 67.000, dan wordt het meerdere in de 2e schijf belast tegen 33%. Voor fiscaal partners geldt dat bij een inkomen van meer dan € 134.000.

Minder lenen DGA bij eigen BV
Het lenen bij eigen BV wordt per 1 januari 2024 verder beperkt door het maximale bedrag te verlagen van € 700.000 naar € 500.000. Leningen voor de eigen woning blijven onder voorwaarden uitgezonderd.

Gelijkstelling aan banktegoeden in box 3
Twee vormen van vermogen zullen worden aangemerkt als ‘banktegoed’ in plaats van als ‘overige bezitting’. Het gaat om het aandeel dat een woningeigenaar heeft in een Vereniging van Eigenaren (VvE) en om het geld dat op een derdengeldenrekening staat bij een notaris of deurwaarder. Deze wijzigingen gelden overigens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Onderlinge vorderingen
Onderlinge vorderingen tussen partners én tussen ouders en minderjarige kinderen hoeven niet meer opgegeven te worden in de belastingaangifte. Dit geldt ook voor schulden aangaande deze vorderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schenking op papier. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2024 is de maximale woningwaarde om de startersvrijstelling te kunnen krijgen € 510.000. Dit was € 440.000. De vrijstelling geldt voor iedereen die valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 34 jaar, een woning koopt waarin hij of zij zelf voor langere tijd gaat wonen en die de startersvrijstelling niet eerder heeft gebruikt.

Meer belasting voor inkomstenbelasting-ondernemers
Inkomstenbelasting-ondernemers met een hoger inkomen gaan meer belasting betalen. Ze krijgen te maken met de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750 en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 13,31%. Zij betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting.

Belastingtarief box 3
Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft de Tweede Kamer besloten het belastingtarief in box 3 per 1 januari 2024 te verhogen van 32% naar 36%. Het heffingsvrije vermogen wordt niet aangepast. Dat blijft € 57.000 (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap).

Tip: Hier vindt u een uitgebreid overzicht van de fiscale wijzigingen per 1 januari 2024.

Deel dit bericht