Kilometeradministratie achteraf

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt zakelijk een auto. Hij gebruikt de auto ook privé.  Een kilometeradministratie houdt hij niet bij. Toen de Belastingdienst een boekenonderzoek aankondigde, heeft hij alsnog een kilometeradministratie opgesteld. Deze is in overleg enkele malen aangepast aan de agenda en overige bewijsmiddelen. Uiteindelijk moet de rechter oordelen.

Bij de rechter komt de ondernemer weer met aanpassingen, waaronder het alsnog aanmerken van ritten als privé in plaats van zakelijk. De ondernemer geeft aan dat hij bij eerdere versies fouten heeft gemaakt.

Bewijslast
De rechter stelt voorop dat op de ondernemer de bewijslast rust om overtuigend aan te tonen, dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Dit is een verzwaarde bewijslast. Het bewijs moet objectief verifieerbaar zijn, zodanig dat iedereen tot de conclusie komt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

Kilometeradministratie achteraf
De rechter geeft aan dat een administratie regelmatig moet worden bijgehouden om een goede vastlegging van de werkelijkheid te garanderen en dat een achteraf na afloop van enig jaar opgestelde kilometeradministratie het risico met zich brengt dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven.

Aan een achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie komt dus minder bewijskracht toe dan aan een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie. Met een achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie zal daarom niet snel kunnen worden voldaan aan de bewijsmaatstaf van ‘overtuigend aantonen’.

Oordeel rechter
Gelet op de door de Belastingdienst benoemde gebreken, tegenstrijdigheden en hiaten in de door de ondernemer overgelegde kilometeradministraties en andere bescheiden is de rechter van oordeel dat de ondernemer niet is geslaagd in zijn bewijslast.

Tip: De rechter In deze zaak zegt het overduidelijk: een achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie heeft minder bewijskracht dan een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie. Met een achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie kunt u niet snel voldoen aan de bewijsmaatstaf van ‘overtuigend aantonen’.

Deel dit bericht