Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel digitaliseren, maar weten niet goed waar zij moeten beginnen. Of de mogelijkheden die zij zien, zijn te kostbaar. Daarom is er een subsidie voor ondernemers in het MKB met 2 tot 50 werknemers: Mijn Digitale Zaak.

De subsidie
U kunt advies inwinnen en/of digitale technologie aanschaffen en implementeren. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. U kunt verschillende offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Een aantal zaken komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
  • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
  • Betaalde social media abonnementen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is.

Voorwaarden
Mijn Digitale Zaak is bedoeld voor bedrijven met personeel die over het laatste afgesloten boekjaar 2 tot 50 werknemers in dienst hadden en een jaaromzet hadden van maximaal € 10 miljoen.

U mag deze subsidie alleen ontvangen als u daarmee het zogenaamde de-minimisplafond niet overschrijdt. Dat is een regel vanuit de Europese Commissie, om te zorgen voor eerlijke concurrentie. Het algemene maximumbedrag is € 200.000 per zelfstandige onderneming over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximumbedrag. U geeft aan dat u hieraan voldoet via een zogenoemde verklaring de-minimissteun. Deze verklaring is verwerkt in het aanvraagformulier voor Mijn Digitale Zaak en hoeft u dus niet apart in te dienen.

Aanvragen
U kunt Mijn Digitale Zaak aanvragen vanaf 22 juni 2022, 9:00 uur tot en met 30 november 2022, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Met de subsidie via Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering. Om u hierin wegwijs te maken, kunt u als retailondernemer starten met de praktische routekaart en digitaliseringsscan. U checkt de routekaart en vult de digitaliseringsscan van KVK in op mijndigitalezaak.nl. Aan de hand van deze vragenlijst ontvangt u persoonlijk advies over de investering die voor u loont. Dit advies kunt u downloaden als pdf en heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag.

Dankzij het advies weet u wat u kunt doen op het gebied van digitalisering. U kunt nu offertes opvragen. Weet u niet bij welke aanbieders u moet zijn? Dan kunt u gebruikmaken van de lijst met leveranciers van INretail en MKB-Nederland. Alleen de producten en diensten die op de routekaart staan bij basis niveau 1 komen in aanmerking voor subsidie. De offertes moeten nog geldig zijn op de datum van uw aanvraag.

Met het resultaat van de digitaliseringsscan en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij RVO en een voorschot krijgen op de kosten. 

Tip: De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Wacht dus niet te lang met uw aanvraag. Meer informatie vindt u op mijndigitalezaak.nl.

Deel dit bericht