Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale uitstel- en vrijstellingsregelingen. Bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de bedrijfsopvolging krijgt u van de notaris, de accountant, de belastingadviseur of van een waarderingsdeskundige facturen. Zijn deze kosten eigenlijk aftrekbaar? De Belastingdienst vindt van niet.

Standpunt Belastingdienst
Als reactie op een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) zijn drie memo’s gepubliceerd waarin de Belastingdienst het standpunt uitwerkt.

In de praktijk worden de advieskosten voor een bedrijfsopvolging met fiscale faciliteiten gefactureerd aan, en ook betaald door, een van de betrokken BV’s, doorgaans de personal holding van de overdrager. Bij die vennootschap worden die kosten dan ten laste van het fiscale resultaat gebracht.

Het zijn echter in beginsel geen zakelijke uitgaven. Het advies dient er immers toe om bij de DGA belasting te besparen of uit te stellen. Het feit dat een van de algemene doelstellingen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is de continuïteit van ondernemingen te bevorderen maakt nog niet dat dit ook in het individuele geval geldt.

Indien deze kosten betaald worden door de BV wordt een privébelang van de DGA gediend en zijn deze dus niet aftrekbaar. Er is sprake van een onttrekking en een belaste winstuitdeling, mits de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de DGA zich ervan bewust was dat hij door zijn BV is bevoordeeld.

Let op: U kunt dus met deze standpuntbepaling worden geconfronteerd. In de fiscale literatuur wordt beargumenteerd dat de advieskosten wel degelijk aftrekbaar zijn. Daarmee is twijfelachtig of de Belastingdienst de vereiste bewustheid van bevoordeling aannemelijk kan maken. De rechter zal zich hier in de komende periode ongetwijfeld over gaan buigen.   

Deel dit bericht